Địt nhau 2 nam 1 nữ lên đỉnh thiên thai Zhan Yun không chỉ trở về an toàn mà còn mang r ai hộp thỏi vàng từ trong hang. Triển Vân lại lặn xuống đáy hồ, không ngừng đi qua dòng nước ngầm và dòng xoáy, moi r ơn hai mươi hộp bạc. Trên đường trở về, Triển Vân mừng rỡ xen lẫn xúc động, chính hắn tại đáy nước đen kịt đáy nước hoàn toàn tiến hành cải tạo. Với sự giúp đỡ của nước hồ, Zhan Yun cuối cùng đã tìm ra cách để kết hợp hoàn toàn tiềm năng to lớn của Jiuyou Yinsha với sức mạnh to lớn của Qiangang Liuyang. Do đó, tiềm năng to lớn Qiangang Yinsha do Zhanyun tự tạo đã chính thức thành hình.